** ขออภัยค่ะ สิทธิพิเศษเต็มจำนวน ร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ในโอกาสหน้านะคะ **
 
ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกรับ เซ็ตโฟโต้การ์ด NCT 127 [Limited Edition - Thailand] ของคอนเสิร์ต NCT 127 WORLD TOUR 'NEO CITY: BANGKOK – The Origin' จำนวน 20 รางวัล

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564

ของรางวัล : เซ็ตโฟโต้การ์ด NCT 127 [Limited Edition - Thailand]
ของคอนเสิร์ต NCT 127 WORLD TOUR 'NEO CITY: BANGKOK – The Origin' จำนวน 20 รางวัล

จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์ต่อหมายเลขบัตรประชาชน
 
เงื่อนไขกิจกรรม
1. กิจกรรม SM True x True Point (“กิจกรรม”) นี้ จัดขึ้นโดย บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนทรูไอดีถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (“ผู้ร่วมกิจกรรม”) ซึ่งสามารถเล่นกิจกรรมบนแอปพลิเคชั่นทรูไอดีและเว็บไซต์ทรูไอดีได้ โดยใช้ Username และ Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับทรูไอดี และมีคะแนนสะสมทรูพอยท์จึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 หรืออาจเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกรับ เซ็ตโฟโต้การ์ด NCT 127 [Limited Edition - Thailand] ของคอนเสิร์ต NCT 127 WORLD TOUR 'NEO CITY: BANGKOK – The Origin' จำนวน 20 รางวัล โดยจะสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23:59 น. และจำกัด 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม
3. ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด ที่แลกคะแนน TruePoint สำเร็จ จะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด สำหรับการรับ เซ็ตโฟโต้การ์ด NCT 127 [Limited Edition - Thailand] ของคอนเสิร์ต NCT 127 WORLD TOUR 'NEO CITY: BANGKOK – The Origin' จำนวน 20 รางวัล ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
4. ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด ที่แลกคะแนน TruePoint สำเร็จ จะต้องนำส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวสำหรับรางวัล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
4.1.1 ผู้ได้รับรางวัลต้องเตรียมเอกสารรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน โดยขอให้ส่งสำเนาเอกสาร มาที่ email: trueyouprivilege@truedigital.com 
4.1.2 หลังจากผู้โชคดียืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลผ่านทางอีเมล
5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามเงื่อนไข และกติกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ศึกษาและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
7. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ ภาพ และข้อมูลอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ