ใช้คะแนนทรูพอยท์ 1 คะแนน ร่วมสนุกกับมหกรรม 1 ทรูพอยท์ อิ่มฟรีทั้งปี กินฟรีทุกวัน

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 5 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลาการรับรางวัลระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
“มหกรรม 1 ทรูพอยท์ อิ่มฟรีทั้งปี กินฟรีทุกวัน”

1. สิทธิพิเศษโครงการ “มหกรรม 1 ทรูพอยท์ อิ่มฟรีทั้งปี กินฟรีทุกวัน” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดาทั้งระบบรายเดือน และระบบ เติมเงิน ที่มีสถานะของการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติม เงิน หรือเงื่อนไขอื่นที่บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) ลูกค้าทรูออนไลน์ และลูกค้าทรูวิชั่นส์ โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชีทรูไอดี และมีคะแนนสะสมทรูพอยท์จึงจะเข้าร่วมสิทธิพิเศษในโครงการได้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจาก บริษัทฯ

2. ผู้ใช้บริการใช้คะแนนทรูพอยท์ 1 คะแนน แลกรับสิทธิ์ผ่าน 2 ช่องทาง ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้
2.1. แอปพลิเคชั่นทรูไอดี
2.2. หมายเลข USSD *878*816654#

3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามลำดับที่ที่กำหนด
3.1. รางวัลพิเศษ
3.1.1. รางวัลพิเศษ 1 อิ่มฟรีทั้งปีที่โลตัสกับข้าวตราฉัตร จำนวน 300 รางวัล แจกตามลำดับที่ที่กำหนดตามเอกสารแนบท้าย คือ ข้าวหอมมะลิใหม่ ตราฉัตร ถุงละ 5 กิโลกรัม มูลค่าถุงละ 265 บาท รับได้ที่โลตัสทุกสาขา ตามเงื่อนไขที่ในระยะเวลาที่กำหนดในคูปอง
3.1.1.1. สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี รับรางวัลสูงสุด 24 คูปอง (24 ถุง) และใช้คูปองได้ตามระยเวลาที่กำหนดบนคูปอง
3.1.1.2. สำหรับผู้โชคดีที่สนุกผ่านหมายเลข USSD ที่กำหนด รับรางวัลสูงสุด 12 คูปอง (12 ถุง) และใช้คูปองได้ตามระยเวลาที่กำหนดบนคูปอง
3.1.1.3. กรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถมากดรับคูปองในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธ์ทุกกรณี
3.1.2. รางวัลพิเศษ 2 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eelven จำนวน 300 รางวัล แจกตามลำดับที่ที่กำหนดตามเอกสารแนบท้าย คือ คูปองใช้แทนเงินสด มูลค่า 50 บาท ที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่ในระยะเวลาที่กำหนดในคูปอง
3.1.2.1. สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี รับรางวัลสูงสุด 60 คูปอง โดยจะต้องเข้ามารับวันละ 2 คูปอง ทุกวัน เป็นเวลา 30 วัน ตามระยะเวลาที่กำหนด และใช้คูปองได้ตามระยเวลาที่กำหนดบนคูปอง
3.1.2.2. สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกผ่านหมายเลข USSD ที่กำหนด รับรางวัลสูงสุด 30 คูปอง โดยจะต้องเข้ามารับทุกวัน ๆ ละ 1 คูปอง เป็นเวลา 30 วัน ตามระยะเวลาที่กำหนด และใช้คูปองได้ตามระยเวลาที่กำหนดบนคูปอง
3.1.2.3. กรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถมากดรับคูปองในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธ์ทุกกรณี

3.2. รางวัลที่ได้รับทันทีเมื่อแลกรับสิทธิ์
คูปองเงินสดมูลค่า 10 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดข้าวหอมมะลิใหม่ ตราฉัตร หรือข้าวกข. 43 ตราฉัตรไลท์ โดยจะได้รับ รหัสคูปอง / QR Code / Barcode ทางโทรศัพท์มือถือหลังจากร่วมกิจกรรมสำเร็จ จำกัดการใช้คูปองส่วนลด 1 ใบต่อการซื้อข้าว 1 ถุง ที่โลตัสเอ็กซ์ตร้า โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต และ โลตัสตลาดเท่านั้น โดยใช้คูปองในระยะเวลาที่กำหนดในคูปอง และไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองอื่นได้
4. เงื่อนไขและวิธีการรับรางวัลพิเศษ 1 และรางวัลพิเศษ 2
4.1. ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี จะต้อง Login เข้ามารับรางวัลด้วยหมายเลข TrueID หรือ Email ที่ร่วมสนุกและได้รับแจ้งผลรางวัล ตาม Link ที่ได้รับจาก SMS / Email แจ้งสิทธิ์
4.1.1. รางวัลอิ่มฟรีทั้งปีที่โลตัสกับข้าวตราฉัตร ผู้โชคดีต้องเข้ามารับคูปองข้าวตราฉัตร 5 กิโลกรัม จำนวนสูงสุด 24 คูปอง ภายในระยะเวลาที่กำหนดบน SMS /Email แจ้งผลเท่านั้น เและใช้คูปองตามเงื่อนไขที่กำหนดบนคูปอง
4.1.2. รางวัลกินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven ผู้ใช้บริการต้องเข้ามารับรางวัลต้องเข้ามารับรางวัลคูปองใช้แทนเงินสดร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ มูลค่า 50 บาท วันละ 2 คูปอง ทุกวัน ภายในระยะเวลาที่กำหนดบน SMS /Email แจ้งผล เและใช้คูปองตามเงื่อนไขที่กำหนดบนคูปอง

4.2. ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกผ่านหมายเลข USSD จะต้องกดรับสิทธิ์จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ร่วมสนุกและได้รับแจ้งผลรางวัลเท่านั้น โดยเข้ามารับรางวัลตามหมายเลข USSD ที่ได้รับจาก SMS แจ้งสิทธิ์
4.2.1. รางวัลอิ่มฟรีทั้งปีที่โลตัสกับข้าวตราฉัตร ผู้โชคดีต้องกดหมายเลข USSD เพื่อรับคูปองข้าวตราฉัตร 5 กิโลกกรัม จำนวนสูงสุด 12 คูปอง ภายในระยะเวลาที่กำหนดบน SMS แจ้งผลเท่านั้น เและใช้คูปองตามเงื่อนไขที่กำหนดบนคูปอง
4.2.2. รางวัลกินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven ผู้โชคดีต้องกดหมายเลข USSD ใช้บริการต้องเข้ามารับรางวัลต้องเข้ามารับรางวัลคูปองใช้แทนเงินสดร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ มูลค่า 50 บาท วันละ 1 คูปอง ทุกวัน ภายในระยะเวลาที่กำหนดบน SMS /Email แจ้งผล เและใช้คูปองตามเงื่อนไขที่กำหนดบนคูปอง

5. ระยะเวลาการร่วมสนุก
ระยะเวลาร่วมกิจกราม ประกาศผลผู้โชคดี รางวัลพิเศษ 1
อิ่มฟรีทั้งปีที่โลตัสกับข้าวตราฉัตร รางวัลพิเศษ 2
กินฟรีทุกวัน รับรางวัลทุกวัน
รอบ 1 5-31 พฤษภาคม 2564 16 มิถุนายน 2564 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 – 21 กรกฎาคม 2564 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 – 15 กรกฎาคม 2564
หมายเหตุ กรณีที่ผูโชคดีไม่สามารถรับรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนดถือว่าผู้โชคดียินยอมสละสิทธิ์ในของรางวัลที่ได้รับทุกกรณี โดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ

6. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเรียงลำดับหมายเลขโทรศัพท์ / TrueID / Email ของผู้ใช้บริการที่มีสิทธิเพื่อมอบรับรางวัลพิเศษ 1 และรางวัลพิเศษ 2 ในระบบการร่วมสนุก

7. ผู้ใช้บริการที่ได้รับรางวัล (“ผู้โชคดี”) จะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ หรือผ่าน SMS ทางหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช หรือ Email ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ เพื่อแจ้งสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยบริษัทฯจะประกาศผลผู้โชคดีผ่านทางเว็ป https://e22s5.app.goo.gl/eGKBJ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

8. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเงื่อนไข การรับของรางวัล โดยที่ผู้โชคดีต้องนำส่งเอกสารภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ มีเอกสารดังต่อไปนี้
8.1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ทางราชการไทยออกให้ ที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ และชื่อต้องตรงกับผู้จดทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทฯ
8.2. ผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ให้บริษัทฯ ที่ email: trueyouprivilege@truedigital.com 

9. หากผู้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัลได้ตามเงื่อนไข หรือ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการยืนยันเอกสารที่กำหนด ในข้อ 8 ถือว่าผู้โชคดียินยอม สละสิทธิ์ของรางวัลที่ได้รับ

10. หากบริษัทฯ ติดต่อผู้โชคดีตามช่องทางที่กำหนดไว้ไม่ได้ ภายใน 3 วันทำการ หลังการประกาศรางวัล ถือว่าผู้โชคดีได้ยินยอมสละสิทธิของรางวัลที่ได้รับ และบริษัทฯมีสิทธิยกเลิกรางวัลนั้น และบริษัทฯมีสิทธิที่จะไม่มอบรางวัลให้ลำดับถัดไป


11. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ผู้โชคดีที่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับรางวัลภายใน 7 วันทำการ หลังจากการประกาศผล โดยจะมีการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

13. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับการผลิตของรางวัล กรณีของรางวัลมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการของรางวัล หรือกรณีผู้ได้รับรางวัลมีข้อสงสัย หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นๆ โดยตรง

14. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้โชคดี ที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามเงื่อนไข ดังนี้
14.1. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช ทรู อินเตอร์เน็ต หรือทรูวิชั่นส์ ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยชื่อและนามสกุล และบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวบุคคลผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ทางราชการไทยออกให้ของผู้โชคดีจะต้องตรงกับที่ลง ทะเบียนไว้กับบริษัทฯ
14.2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่เป็นพนักงานของ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และครอบครัว ตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ คณะกรรมการสักขีพยาน และลูกค้าที่จดทะเบียนเป็นลูกค้านิติบุคคล

15. ผู้โชคดีรับทราบและตกลงว่าต้องมีสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active) ณ วันที่ ประกาศผล หากสถานะของการใช้บริการ ถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวร หรือสถานะ ยกเลิกการใช้บริการ และถูกบันทึกเป็นผู้มีประวัติการมีหนี้คงค้างกับบริษัทฯ และไม่เคยไม่ถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวร จาก ทรูมูฟ เอช ทรูออนไลน์ หรือทรูวิชั่นส์หรือบุคคลที่มีประวัติ เจตนาเติมเงินเพื่อรับสิทธิพิเศษและขอคืนเงินภายหลัง จะไม่สามารถรับรางวัลดังกล่าวได้

16. ในกรณีที่บริษัทฯตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ครบถ้วน ตามข้อใด ข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลปฏิบัติผิด หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมนี้หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทฯกำหนดไว้ ผู้โชคดีที่มีสิทธิ ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการให้รางวัลโดยผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัล ตกลงไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น

17. บริษัทฯ มีสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

18. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ หรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นได้

19. บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในกิจกรรมนี้ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

20. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

21. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

22. การให้ความยินยอมและคำรับรองของผู้ใช้บริการ
“ผู้ใช้บริการรับทราบว่ายินยอมให้ผู้ให้บริการ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หรือเพื่อปรับปรุงการให้บริการ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์การวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ให้บริการ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรู หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับใช้กับผู้ให้บริการทั้งขณะนี้และในภายภาคหน้า โดยผู้ให้บริการสามารถส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลข้างต้นให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีสัญญา ข้อตกลง หรือนิติสัมพันธ์ กับผู้ให้บริการหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ"

ลำดับที่รับรางวัล

No Prize ลำดับที่
1 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,000
2 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,000
3 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 7,000
4 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 11,000
5 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 31,000
6 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 35,000
7 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 38,000
8 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 40,000
9 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 57,000
10 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 59,000
11 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 61,000
12 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 64,000
13 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 83,000
14 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 88,000
15 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 92,000
16 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 95,000
17 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 112,000
18 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 113,000
19 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 114,000
20 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 116,000
21 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 134,000
22 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 138,000
23 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 143,000
24 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 147,000
25 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 165,000
26 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 167,000
27 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 168,000
28 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 169,000
29 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 186,000
30 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 189,000
31 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 193,000
32 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 198,000
33 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 217,000
34 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 220,000
35 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 222,000
36 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 223,000
37 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 239,000
38 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 241,000
39 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 244,000
40 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 248,000
41 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 268,000
42 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 272,000
43 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 275,000
44 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 277,000
45 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 293,000
46 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 294,000
47 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 296,000
48 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 299,000
49 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 318,000
50 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 323,000
51 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 327,000
52 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 330,000
53 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 347,000
54 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 348,000
55 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 349,000
56 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 351,000
57 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 369,000
58 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 373,000
59 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 378,000
60 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 382,000
61 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 400,000
62 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 402,000
63 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 403,000
64 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 404,000
65 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 421,000
66 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 424,000
67 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 428,000
68 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 433,000
69 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 452,000
70 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 455,000
71 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 457,000
72 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 458,000
73 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 474,000
74 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 476,000
75 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 479,000
76 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 483,000
77 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 503,000
78 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 507,000
79 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 510,000
80 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 512,000
81 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 528,000
82 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 529,000
83 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 531,000
84 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 534,000
85 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 553,000
86 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 558,000
87 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 562,000
88 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 565,000
89 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 582,000
90 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 583,000
91 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 584,000
92 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 586,000
93 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 604,000
94 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 608,000
95 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 613,000
96 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 617,000
97 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 635,000
98 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 637,000
99 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 638,000
100 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 639,000
101 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 656,000
102 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 659,000
103 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 663,000
104 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 668,000
105 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 687,000
106 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 690,000
107 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 692,000
108 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 693,000
109 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 709,000
110 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 711,000
111 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 714,000
112 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 718,000
113 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 738,000
114 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 742,000
115 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 745,000
116 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 747,000
117 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 763,000
118 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 764,000
119 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 766,000
120 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 769,000
121 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 788,000
122 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 793,000
123 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 797,000
124 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 800,000
125 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 817,000
126 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 818,000
127 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 819,000
128 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 821,000
129 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 839,000
130 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 843,000
131 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 848,000
132 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 852,000
133 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 870,000
134 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 872,000
135 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 873,000
136 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 874,000
137 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 891,000
138 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 894,000
139 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 898,000
140 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 903,000
141 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 922,000
142 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 925,000
143 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 927,000
144 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 928,000
145 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 948,000
146 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 952,000
147 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 955,000
148 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 959,000
149 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 979,000
150 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 989,000
151 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,006,400
152 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,023,800
153 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,056,200
154 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,073,600
155 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,091,000
156 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,108,400
157 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,140,800
158 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,158,200
159 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,175,600
160 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,193,000
161 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,225,400
162 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,242,800
163 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,260,200
164 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,307,600
165 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,325,000
166 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,342,400
167 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,389,800
168 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,407,200
169 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,424,600
170 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,472,000
171 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,489,400
172 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,506,800
173 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,554,200
174 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,571,600
175 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,589,000
176 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,636,400
177 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,653,800
178 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,671,200
179 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,718,600
180 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,736,000
181 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,753,400
182 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,800,800
183 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,818,200
184 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,835,600
185 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,883,000
186 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,900,400
187 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,917,800
188 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,965,200
189 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 1,982,600
190 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,000,000
191 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,047,400
192 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,064,800
193 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,082,200
194 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,129,600
195 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,147,000
196 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,164,400
197 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,211,800
198 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,229,200
199 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,246,600
200 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,294,000
201 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,311,400
202 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,328,800
203 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,376,200
204 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,393,600
205 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,411,000
206 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,458,400
207 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,475,800
208 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,493,200
209 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,540,600
210 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,558,000
211 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,575,400
212 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,622,800
213 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,640,200
214 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,657,600
215 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,705,000
216 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,722,400
217 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,739,800
218 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,787,200
219 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,804,600
220 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,852,000
221 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,869,400
222 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,886,800
223 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,949,200
224 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 2,966,600
225 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,029,000
226 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,046,400
227 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,108,800
228 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,126,200
229 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,188,600
230 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,206,000
231 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,268,400
232 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,285,800
233 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,348,200
234 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,365,600
235 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,428,000
236 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,445,400
237 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,507,800
238 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,525,200
239 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,587,600
240 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,605,000
241 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,667,400
242 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,684,800
243 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,747,200
244 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,764,600
245 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,827,000
246 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,844,400
247 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,906,800
248 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,924,200
249 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 3,986,600
250 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,004,000
251 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,066,400
252 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,083,800
253 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,146,200
254 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,163,600
255 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,226,000
256 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,243,400
257 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,305,800
258 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,323,200
259 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,385,600
260 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,403,000
261 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,495,400
262 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,572,800
263 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,650,200
264 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,727,600
265 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,805,000
266 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,882,400
267 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 4,959,800
268 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 5,037,200
269 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 5,114,600
270 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 5,192,000
271 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 5,269,400
272 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 5,346,800
273 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 5,424,200
274 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 5,501,600
275 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 5,579,000
276 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 5,656,400
277 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 5,733,800
278 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 5,811,200
279 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 5,888,600
280 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 5,966,000
281 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 6,043,400
282 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 6,120,800
283 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 6,198,200
284 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 6,275,600
285 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 6,353,000
286 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 6,430,400
287 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 6,507,800
288 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 6,585,200
289 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 6,662,600
290 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 6,740,000
291 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 6,817,400
292 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 6,894,800
293 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 6,972,200
294 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 7,049,600
295 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 7,127,000
296 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 7,204,400
297 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 7,281,800
298 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 7,359,200
299 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 7,436,600
300 อิ่มมฟรีทั้งปีกับ ข้าวตราฉัตร 7,514,000


No Prize ลำดับที่
1 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 26,000
2 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 55,000
3 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 79,000
4 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 110,000
5 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 131,000
6 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 162,000
7 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 184,000
8 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 213,000
9 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 238,000
10 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 263,000
11 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 292,000
12 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 314,000
13 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 345,000
14 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 366,000
15 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 397,000
16 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 419,000
17 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 448,000
18 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 473,000
19 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 498,000
20 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 527,000
21 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 549,000
22 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 580,000
23 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 601,000
24 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 632,000
25 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 654,000
26 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 683,000
27 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 708,000
28 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 733,000
29 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 762,000
30 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 784,000
31 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 815,000
32 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 836,000
33 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 867,000
34 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 889,000
35 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 918,000
36 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 943,000
37 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 974,000
38 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,038,800
39 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,123,400
40 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,208,000
41 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,275,200
42 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,290,200
43 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,357,400
44 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,372,400
45 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,439,600
46 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,454,600
47 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,521,800
48 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,536,800
49 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,604,000
50 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,619,000
51 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,686,200
52 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,701,200
53 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,768,400
54 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,783,400
55 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,850,600
56 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,865,600
57 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,932,800
58 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 1,947,800
59 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,015,000
60 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,030,000
61 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,097,200
62 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,112,200
63 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,179,400
64 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,194,400
65 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,261,600
66 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,276,600
67 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,343,800
68 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,358,800
69 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,426,000
70 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,441,000
71 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,508,200
72 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,523,200
73 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,590,400
74 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,605,400
75 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,672,600
76 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,687,600
77 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,754,800
78 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,769,800
79 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,819,600
80 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,834,600
81 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,901,800
82 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,916,800
83 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,931,800
84 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,981,600
85 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 2,996,600
86 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,011,600
87 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,061,400
88 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,076,400
89 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,091,400
90 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,141,200
91 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,156,200
92 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,171,200
93 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,221,000
94 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,236,000
95 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,251,000
96 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,300,800
97 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,315,800
98 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,330,800
99 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,380,600
100 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,395,600
101 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,410,600
102 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,460,400
103 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,475,400
104 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,490,400
105 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,540,200
106 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,555,200
107 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,570,200
108 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,620,000
109 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,635,000
110 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,650,000
111 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,699,800
112 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,714,800
113 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,729,800
114 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,779,600
115 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,794,600
116 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,809,600
117 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,859,400
118 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,874,400
119 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,889,400
120 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,939,200
121 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,954,200
122 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 3,969,200
123 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 4,019,000
124 กินฟรีทุกวันที่ 7-Eleven 4,034,000