Special Deals

ใช้ 1,700 ทรูพอยท์ แลกส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ OPPO Reno2 และ OPPO Reno2 ที่ True Shop และ TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ
Valid thru: 30 Nov 2019
TruePoint
ใช้ 5,000 ทรูพอยท์ แลกส่วนลด 1,500 บาท เมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นที่กำหนด ที่ True Shop และ TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ
Valid thru: 30 Nov 2019
TruePoint