โหวตดาวเดือน ราชภัฏอุตรดิตถ์

Special Deals

B1 นายพิริยกร สุขกันต์ (ข้าวปั้น) คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคม
Valid thru: 11 Dec 2019
TruePoint
G1 นางสาวสายหมอก สารฟอง (มุก) คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคม
Valid thru: 11 Dec 2019
TruePoint
B2 นายเจนภัทร อนุกูล (พลัส) คณะวิทยาลัยนานาชาติ
Valid thru: 11 Dec 2019
TruePoint
G2 นางสาววฤณพร ฐานุภัทรสกุล (ดรีม) คณะวิทยาลัยนานาชาติ
Valid thru: 11 Dec 2019
TruePoint
B3 นายปรีชา มาแก้ว (ปอนด์) คณะวิทยาการจัดการ
Valid thru: 11 Dec 2019
TruePoint
G3 นางสาวพรพิมล มุกดาจันทร์ (ปลาย) คณะวิทยาการจัดการ
Valid thru: 11 Dec 2019
TruePoint
ฺB4 นายประกาศิต สุขแดง (โจ) คณะครุศาสตร์
Valid thru: 11 Dec 2019
TruePoint
G4 นางสาวณัจฉริญา วงษ์จันทร์นา (แบม) คณะครุศาสตร์
Valid thru: 11 Dec 2019
TruePoint
ฺB5 นายกฤษฎา​ ปินตานา (ไอซ์​) คณะเทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​
Valid thru: 11 Dec 2019
TruePoint
G5 นางสาวนริศรา ไกลยะวัลย์ (การ์ตูน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Valid thru: 11 Dec 2019
TruePoint

Special Deals

B1 นายพิริยกร สุขกันต์ (ข้าวปั้น) คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคม
Valid thru: 11 Dec 2019
TruePoint
G1 นางสาวสายหมอก สารฟอง (มุก) คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคม
Valid thru: 11 Dec 2019
TruePoint
B2 นายเจนภัทร อนุกูล (พลัส) คณะวิทยาลัยนานาชาติ
Valid thru: 11 Dec 2019
TruePoint