ตลิ่งชัน ขนมจีน & หมูแดง's shop information

ตลิ่งชัน ขนมจีน & หมูแดง's shop information

ถนน นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210