พี่ต้าลูกชิ้นทอด's shop information

พี่ต้าลูกชิ้นทอด's shop information

77/3 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110