กุ้ง หว๊านหวาน ขนมไทย's shop information

กุ้ง หว๊านหวาน ขนมไทย's shop information

110/145 ม.10 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000