น้องโชน ไก่ย่างวิเชียร's shop information

น้องโชน ไก่ย่างวิเชียร's shop information

167ม.1 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140