กิ๋นยำตำยั่ว's shop information

กิ๋นยำตำยั่ว's shop information

คลองหกตะวันออก 14 ซอยหอพักดาวเรือง ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120