แกงใต้ ตลาดวัดโพธิ์'s shop information

แกงใต้ ตลาดวัดโพธิ์'s shop information

127/18 ม.10 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000