เจ้ใช้ ก๋วยเตี๋ยวโบราณ's shop information

เจ้ใช้ ก๋วยเตี๋ยวโบราณ's shop information

128 ม.1 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000