เอ็นจอยเครปญี่ปุ่น's shop information

เอ็นจอยเครปญี่ปุ่น's shop information

18 ม.15 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160