ข้าวมันไก่ หลิน หลิน's shop information

ข้าวมันไก่ หลิน หลิน's shop information

ร้านข้าวมันไก่ หลินหลิน ถนน รางโพธิ์ ซ.เอกชัย109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150