ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา's shop information

ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา's shop information

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110