ส้มตำโคกมะยม's shop information

ส้มตำโคกมะยม's shop information

48/16หมู่13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210