หมูสะเต๊ะสองพี่น้อง's shop information

หมูสะเต๊ะสองพี่น้อง's shop information

6 ม.9 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000