ผัดไทยโบราณ's shop information

ผัดไทยโบราณ's shop information

ตลาดแยกโรงไม้ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230