ปลาหมึกย่างเป๋าตุง's shop information

ปลาหมึกย่างเป๋าตุง's shop information

19/16 หมู่บ้านประยูรทอง สุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220