กุ้งอบวุ้นเส้นคุณย่า's shop information

กุ้งอบวุ้นเส้นคุณย่า's shop information

ตลาดรุ่งเจริญ ร้านกุ้งอบวุ้นเส้นคุณย่า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520