ชาบูเสียบไม้'s shop information

ชาบูเสียบไม้'s shop information

ตลาดโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210