ก๋วยเตี๋ยวเรือ's shop information

ก๋วยเตี๋ยวเรือ's shop information

20/3 ม.6 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210