พี่สา ส้มตำ-ยำ-ไก่ทอดพริก's shop information

พี่สา ส้มตำ-ยำ-ไก่ทอดพริก's shop information

1058/7ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000