ซูชิชีโร's shop information

ซูชิชีโร's shop information

499/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160