วราส้มตำ's shop information

วราส้มตำ's shop information

3/39 ถนน เพชรเกษมสายเก่า แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160