กิมซอกาแฟชมทุ่ง's shop information

กิมซอกาแฟชมทุ่ง's shop information

ร้านกิมซอกาแฟชมทุ่ง 69 ม.3 ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120