ป้าดำ ข้าวเหนียวลาบ's shop information

ป้าดำ ข้าวเหนียวลาบ's shop information

9/4 ม.12 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000