สวนมโนยุพาชาไข่มุก's shop information

สวนมโนยุพาชาไข่มุก's shop information

101หมู่ที่5 ถนนเทิง-เชียงคำ ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110