เจ๊แมว ไก่ย่างเคหะ's shop information

เจ๊แมว ไก่ย่างเคหะ's shop information

หมู่บ้านการเคหะชุมชนอยุธยา 2 ร้านเจ๊แมวไก่ย่างเคหะ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260