ก๋วยเตี๋ยวเรือ อยุธยา's shop information

ก๋วยเตี๋ยวเรือ อยุธยา's shop information

14/115 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240