เนื้อย่างตากหมอก's shop information

เนื้อย่างตากหมอก's shop information

ร้านเนื้อย่างตากหมอก@ตลาดซัมติง ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210