ก๊อฟฟารี่ ข้าวต้มกุ๊ย's shop information

ก๊อฟฟารี่ ข้าวต้มกุ๊ย's shop information

27/1ม.11 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530