ก๋วยเตี๋ยว's shop information

ก๋วยเตี๋ยว's shop information

274ม.9 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120