บะหมี่ไข่เจ๊เล้ง's shop information

บะหมี่ไข่เจ๊เล้ง's shop information

20 ซ.59 การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240