Noodle (Chaiyaphum)

Special Deals

ลูกค้าทรู ฟรี เกี๊ยวทอด 1 ถุง มูลค่า 10 บาท เมื่อทานอาหารที่ร้านครบ 100 บาท

TrueYou Customer
Redeem

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

TrueYou Customer
Details

Special Deals

ลูกค้าทรู ฟรี เกี๊ยวทอด 1 ถุง มูลค่า 10 บาท เมื่อทานอาหารที่ร้านครบ 100 บาท

TrueYou Customer
Redeem

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

TrueYou Customer
Details