ลูกชิ้นย่าง(ลุงขาว)'s shop information

ลูกชิ้นย่าง(ลุงขาว)'s shop information

12/105 ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110