ต่าย ข้าวเหนียวหมูย่าง's shop information

ต่าย ข้าวเหนียวหมูย่าง's shop information

260/2 ม.1 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240