ข้าวมันไก่เมืองนนท์'s shop information

ข้าวมันไก่เมืองนนท์'s shop information

506/8หมู่1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130