ฟาตีมะห์ อาหารตามสั่ง's shop information

ฟาตีมะห์ อาหารตามสั่ง's shop information

4/619 ซอย 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240