น้องมายด์ ข้าวมันไก่'s shop information

น้องมายด์ ข้าวมันไก่'s shop information

126/5 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520