ต๊ะ ข้าวมันไก่ หมู่บ้านมารวย2's shop information

ต๊ะ ข้าวมันไก่ หมู่บ้านมารวย2's shop information

89/12 หมู่บ้านมารวย2 พหลโยธิน 54/1 แยก 4-28 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220