เตี๋ยวมาดาม's shop information

เตี๋ยวมาดาม's shop information

ตลาดพาเจริญ ถนน โยธาธิการคูคต-คลองหลวง ร้านก๋วยเตี๋ยวมาดาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120