ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ's shop information

ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ's shop information

ตลาดวังน้อย ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170