ก๋วยเตี๋ยว ตำย้ม's shop information

ก๋วยเตี๋ยว ตำย้ม's shop information

40/160 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160