ปลาหมึกย่างบ้านมะปราง's shop information

ปลาหมึกย่างบ้านมะปราง's shop information

299/153 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520