กุ้งย่างเนย's shop information

กุ้งย่างเนย's shop information

ตลาดซัมติง ถนน โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210