สามชูไก่ทอด's shop information

สามชูไก่ทอด's shop information

ตลาดวัดไชยฉิมพลี ถนน บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160