อิ่มเอม เนื้อย่างโคขุน's shop information

อิ่มเอม เนื้อย่างโคขุน's shop information

54/4 ม.11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150