ไก่ทอดหาดใหญ่'s shop information

ไก่ทอดหาดใหญ่'s shop information

หมู่บ้าน วงศกร1 ซอย พหลโยธิน 54/4 แยก 3-2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220