ครัวริมทาง's shop information

ครัวริมทาง's shop information

95/1 ม.5 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170