เจ๊ยุเตี๋ยวพิดโลก's shop information

เจ๊ยุเตี๋ยวพิดโลก's shop information

194/4หมู่5 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000